Velkommen

Så er pinsestævnet 2019 ved at være klar. 
Igen i år sælges der under pinsestævnet call-mærkater.

Vi håber igen at se mange, både som deltagere og gæster "perronturister".
Og som sædvanlig kommer Dj Thomas og Kim og underholder med godt musik. 

Vel mødt.