Tilmelding

Vi vil meget gerne have en skriftlig tilmelding med

Navn (Call) - Antal voksne / børn / babyer og spisning lørdag/søndag

senest d. 

til

oz7iy@bbsyd.dk

Betalingsdatoen i år er senest d. 

til pinsestævnets konto 1551 - 4020431725

med angivelse af indbetaler (helst call) i "tekst til modtager"