Tilmelding

Vi kommer:

Navn (Call) - Antal voksne / børn / babyer 

til

Oz7iy@bbsyd.dk


Betaling til pinsestævnets konto 1551 - 4020431725 med angivelse af indbetaler (helst call) i "tekst til modtager"